O Seminarium

Diecezja Warszawsko–Praska powstała 25 marca 1992 roku na mocy bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus. Od samego początku jej pierwszy ordynariusz ks. bp Kazimierz Romaniuk pragnął, aby powstało seminarium diecezjalne. Rozpatrywano różne propozycje lokalizacji. Ostatecznie postanowiono jednak, że budynek seminarium powstanie na Tarchominie przy starym pałacyku fundacji Piusa XI, w którym niegdyś mieszkała część kleryków Warszawskiego Metropolitarnego Seminarium Duchownego.

8 grudnia 2000 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy świętej został zamknięty I Synod Diecezjalny, a następnie poświęcono gmach Seminarium. Na tę uroczystość swój list skierował Ojciec Święty Jan Paweł II. Pisał on w nim m.in.: „Proszę Boga, aby wasze Seminarium stanowiło zawsze liczną i żywą wspólnotę, zespoloną głęboką miłością do Kościoła i wzajemnym poszanowaniem. Niech trwa w nim nieustannie modlitwa, która jest źródłem postępu życia duchowego. Niech rozważanie słowa Bożego i uczestnictwo w codziennej Eucharystii pogłębia więź z Jezusem Chrystusem – Dobrym Pasterzem”. Tego dnia również powstało Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Warszawsko–Praskiego, którego celem jest wspieranie zarówno duchowe jak i materialne alumnów.

 

Aktualności    |  Kilka słów o sztuce    |  Terminy spektakli   |  Rezerwacja i kontakt   |  Aktorzy   |  Twórcy   |  Materiały promocyjne

Podziel się informacją: